Μείωση της τιμής του Χάλυβα, 1-10-08

Νέα μείωση της τιμής του χάλυβα από 1-10-2008. Οικοδομικός χάλυβας στα 620 ε/τ (κολωνοσίδερα) και Συνέχεια ανάγνωσης