Επιστροφή σε Άδεια οικοδομής

Συχνές παραλείψεις στον σχεδιασμό

Αρκετά συχνά ο σχεδιασμός των παρακάτω είναι μηδενικός ή ανεπαρκής:
  1. Περιβάλλων χώρος, επιχωματώσεις, περιτοίχιση.
  2. Ανελκυστήρας. Δεν έχουν όλες οι κατασκευές ανελκυστήρα, αλλά και σ’αυτές που έχουν, ελάχιστοι μηχανικοί θυμούνται να περιλάβουν στον σχεδιασμό τους τις προεκτάσεις του φρεατίου του ασανσέρ στην πρώτη και στην τελευταία στάση του. Αυτό έχει σαν συνέπεια σημαντικά πισωγυρίσματα στην φάση των εκσκαφών αλλά και στην φάση της κατασκευής του σκελετού. Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα του ανελκυστήρα (σε λίγες μέρες).
  3. Πίλαρ της ΔΕΗ.
  4. Ηλεκτρική εγκατάσταση (σχεδόν πάντα γίνεται με τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, ενώ θα μπορούσε εύκολα να προβλέπεται από την αρχή). Οι θέσεις των πινάκων, των υποπινάκων και ακόμα και των διακοπτών, πριζών, μπορούν να αποφασιστούν στην φάση του σχεδιασμού (και πρέπει να γίνεται έτσι) και να περιγράφονται στα σχετικά σχέδια.
  5. Θέρμανση. Το είδος της θέρμανσης, τα μεγέθη των διαφόρων μηχανισμών και των σωμάτων σε σχέση και με τις ανάγκες της κατασκευής, θα πρέπει να έχουν αποφασιστεί από τη φάση του σχεδιασμού. Τις περισσότερες φορές αυτό δεν γίνεται κι έτσι υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει λ.χ. σχεδιαστεί μπαλκονόπορτα αλλά επειδή θα χρειαστεί να μπει σώμα καλοριφέρ (γιατί δεν μπορεί να μπει πουθενά αλλού), και ενώ έχουν τελειώσει τα σοβατίσματα, κλείνουμε την μπαλκονόπορτα (με μερεμέτι) μέχρι το 1,20μ, ξαναφωνάζουμε τον μαρμαρά για να βάλει μαρμαροποδιά κλπ.. Η θέση της δεξαμενής πετρελαίου (εάν υπάρχει), θα πρέπει να έχει αποφασιστεί από τη φάση του σχεδιασμού και να έχει αποτυπωθεί σε κάποια σχέδια.
  6. Ύδρευση / αποχέτευση. Δεν βρίσκω γιατί να μην έχει αποφασιστεί η θέση του βόθρου ή η γραμμή της αποχέτευσης από πριν. Επίσης, όπως και με την ηλεκτρική εγκατάσταση, οι θέσεις των πινάκων διανομής του δικτύου, θα πρέπει να έχουν αποφασιστεί από τη φάση του σχεδιασμού και να έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά σχέδια.
  7. Προσανατολισμός σε συνδυασμό με μελέτη σκίασης. Υπάρχει ανάγκη (και είναι δυνατόν να γίνει) προκειμένου να υπάρξει μία θεμελιώδης βιοκλιματική βελτιστοποίηση.
  8. Η σημαντικότερη παράλειψη, είναι η έλλειψη τρισδιάστατων σχεδίων για το σύνολο του έργου. Διαβάστε περισσότερα κλικίζοντας εδώ.
  9. Δεν έχουμε δει κανένα μηχανικό ή αρχιτέκτονα να λαμβάνει υπόψη του το πάχος του μονωτικού που θα μπει στις εξωτερικές κολώνες και τα δοκάρια από μπετόν. Το αποτέλεσμα είναι να χρειάζεται να πέσει αρκετά χοντρύτερη στρώση σοβά στα τοιχία του υπογείου, ώστε η ανοδομή να έρθει στην ίδια περασσιά. Επίσης με μία μικρή πρόβλεψη, θα ήταν δυνατό να έχουμε μόνωση και στο τμήμα του υπογείου που είναι εκτεθειμένο (συχνά έχουμε κάποιο κομμάτι του υπογείου έξω από το χώμα, οπότε και θα πρέπει να θερμομονωθεί).
  10. Σπάνια κάποιος μηχανικός, λαμβάνει υπόψη του στο σχεδιασμό, το πάχος των εξωτερικών τοιχίων (συνήθως από διπλό δρομικό τούβλο με μόνωση και σοβά), ιδιέταιρα όταν αυτά θα δεχτούν μία χωνευτή μπαλκονόπορτα ή παράθυρο. Ειδικά (σε συνδυασμό και με το 8 παραπάνω) πάνω στην προσπάθεια που κάνει ένας αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός να εξοικονομήσει χώρους καταλήγει να παράγει ένα σχέδιο που δεν μπορεί να υλοποιηθεί (ή που δεν θα επαληθεύσει τις χωροτακτικές προσδοκίες του ιδιοκτήτη του).
  11. Μιά και μιλάμε για βιοκλιματική βελτιστοποίηση, μήπως θα πρέπει να βάλετε μέσ’ στο πρόγραμμα και μία δεξαμενή συλλογής ομβρίων από τη σκεπή σας?

εμφανή μπετά μπετό

 1. Τέλος, οι τεχνικός σχεδιασμός δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει και τα οικονομικά δεδομένα. Όσο σημαντικό είναι το να μην πέσει το σπίτι, άλλο τόσο σημαντικό είναι και το να υπάρχουν τα χρήματα για να γίνει. Τα λάθη και οι παραλείψεις στο θέμα του προϋπολογισμού μπορούν να μετατρέψουν το όνειρό σας σε εφιάλτη.

Επιστροφή στο κεφάλαιο της άδειας