Προκατασκευή

Για κατοικίες κανονικού μεγέθους, οι παρακάτω τρόποι προκατασκευής είναι οι πιο συνηθισμένοι στην ελληνική αγορά:

  • – από ξύλινα κομμάτια ορθογωνικής διατομής, σαν σκελετό των τοιχίων που κατασκευάζονται επι τόπου στο έργο (post and beam)
  • – από ολόκληρους κορμούς δέντρων, που συναρμολογούνται στο έργο
  • – από τοίχους και πλάκες από μπετόν αρμέ,  που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο και ακολούθως συναρμολογούνται στο έργο.
  • – από μεταλλικά στοιχεία μικρής διατομής (στραντζαριστά) που κόβονται και συναρμολογούνται επί τοπου στο έργο. Ο τρόπος είναι ανάλογος με τον αντίστοιχο με ξύλα μικρής διατομής (post and beam).
  • – από μεταλλικά στοιχεία μεγάλων διατομών για κολώνες και δοκάρια και επί τόπου χυτό σκυρόδεμα για τις πλάκες (σύμμεικτη κατασκευή).

Κανένας από τους παραπάνω τρόπους δεν αποτελεί 100% προκατασκευή παρά τη συνηθισμένη χρήση αυτού του όρου. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ένα μέρος της κατασκευής θα γίνει επιτόπου. Ο όρος χρησιμοποιείται εκτενώς, επειδή συνήθως αρκετά κομμάτια της κατασκευής προετοιμάζονται σε κάποιο εργοστάσιο, και ακολούθως μεταφέρονται στο έργο όπου γίνεται η συναρμολόγησή τους.

Σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο κατασκευής (από επιτόπου χυτό σκυρόδεμα και τοιχοποιία από τούβλα), όλοι οι παραπάνω τρόποι προσφέρουν τη δυνατότητα για αυξημένη ταχύτητα και μειωμένα ή και μηδενικά ένσημα. Στην πραγματικότητα αυτή η δυνατότητα δεν αξιοποιείται στην χώρα μας, λόγω μικρής σχετικά παραγωγής. Έτσι είναι αμφίβολο αν μπορούν να επιφέρουν κάποια βελτίωση του κόστους όταν συγκρίνουμε κατασκευές ιδίων προδιαγραφών.

Σε κάθε περίπτωση η παραδοσιακή κατασκευή παραμένει πολύ οικονομική χάρις στα χαμηλά ημερομίσθια που ισχύουν στην πατρίδα μας. Επι πλέον ο παραδοσιακός τρόπος διατηρεί τα πρωτεία σαν μία εξαιρετικά βαριά, μόνιμη, μασίφ και ανθεκτική κατασκευή με απεριόριστες δυνατότητες μετατροπών, προσθηκών και επεκτάσεων στο μέλλον.

σύμμεικτη κατασκευή

Σύμμεικτη ή Μεταλλική ονομάζεται η κατασκευή που συνδυάζει τον δομικό χάλυβα με το οπλισμένο σκυρόδεμα. Δομικός χάλυβας είναι τα χαλύβδινα τμήματα, διατομής -συνήθως- Η. Στη σύμμεικτη κατασκευή (όπως και με όλους τους άλλους τρόπους προκατασκευής) είναι απαραίτητη μία βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Πάνω σ’αυτή τη βάση θα τοποθετηθεί ο μεταλλικός σκελετός που θα αποτελείται από κολώνες …

προκάτ από ξύλο

Υπάρχουν γενικά 2 τρόποι για να κάνει κανείς μία προκατασκευή από ξύλο: 1. από ολόκληρους κορμούς ξύλου. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί οι κορμοί να έχουν κοπεί ώστε να έχουν αποκτήσει τετραγωνική διατομή. Σ’αυτό το είδος της κατασκευής δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης μόνωσης, αλλά ήδη το ξύλο παρέχει αρκετή μόνωση. Άλλωστε η ομορφιά του είναι …

προκάτ από μπετό

Σ’αυτό το είδος της προκατασκευής, ξεκινάμε και πάλι από μία βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν έχουμε υπόγειο, κι αυτό θα χρειαστεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο (επί τόπου χυτό οπλισμένο σκυρόδεμα). Παράλληλα, τα τοιχία και οι πλάκες προκατασκευάζονται στο εργοστάσιο και έρχονται στο έργο, όπου με τη χρήση τηλεσκοπικού γερανού τοποθετούνται και …

προκάτ από μέταλλο (στραντζαριστό)

  Σ’ αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι κοιλοδοκοί μικρής διατομής (στραντζαριστά) για την κατασκευή του σκελετού και της τοιχοποιίας. Ο τρόπος είναι ανάλογος με την προκατασκευή με ξύλινο σκελετό. Μ’αυτό τον τρόπου δεν απαιτούνται κολώνες καθώς όλα τα τοιχία είναι φέρονται. Κατασκευάζονται από πυκνά σταντζαριστά (μεταλλικά) στοιχεία τοποθετημένα κατακόρυφα και ενωμένα με οριζόντια ή διαγώνια τοποθετημένα κομμάτια …