Επιστροφή σε Χτίζοντας

Σκεπή

Για τις περισσότερες περιοχές η κατασκευή σκεπής είναι υποχρεωτική. Σε ποιά φάση της κατασκευής πρέπει να γίνει η σκεπή και ποιά είναι τα χαρακτηρηστικά της σωστής σκεπής?

Σε ότι αφορά το πρώτο ερώτημα, η απάντηση θα καθοριστεί από την ανάγκη μας να μην:

– λερωθούν τα κεραμίδια από τους σοβάδες

– υπάρξει (αν είναι δυνατόν) μερεμέτι

– χρειαστεί να ξαναστηθούν σκαλωσιές για να σοβατιστούν οι τοίχοι στα σημεία που ενώνονται με την σκεπή.

Συνήθως η σωστή στιγμή είναι μετά το λάσπωμα και πριν το μάρμαρο των σοβάδων.

Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα, η σωστή σκεπή θα πρέπει -μεταξύ άλλων- να προσφέρει τα παρακάτω:

  1. θερμο-ηχο-μόνωση
  2. απόλυτη στεγάνωση
  3. αντοχή στο χρόνο με τη λιγότερη δυνατή συντήρηση
  4. επισκεψιμότητα για συντήρηση και άλλες εργασίες
  5. αντοχή σε ισχυρούς ανέμους
  6. αντοχή στο μέγιστο πιθανό φορτίο χιονιού
  7. καλή αποροή των ομβρίων υδάτων
  8. το μικρότερο δυνατό μόνιμο φορτίο στην κατασκευή μας
  9. τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στον προϋπολογισμό μας και τέλος
  10. το κοντινότερο ως προς το επιθυμητό, αισθητικό αποτέλεσμα.
Βρείτε σκεπάδες στο “Που θα βρω …