Επιστροφή σε Σκελετός από μπετόν

Τύποι θεμελίωσης

Με εξαίρεση τις υπερελαφρές κατασκευές, κάθε οικοδομή απαιτεί σημαντική θεμελίωση.

Σχήμα 1

Ανάλογα με τις ανάγκες της κατασκευής ο μηχανικός σας θα αποφασίσει για το είδος των θεμελίων που θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή σας. Σε κάθε περίπτωση και για την συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών το υλικό της θεμελίωσης είναι οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι τρόποι θεμελίωσης είναι οι ακόλουθοι:

1. πέδιλα. Έχουν σχήμα κώνου ή ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και συνδέονται μεταξύ τους με δοκούς. Οι κώνοι τοποθετούνται κάτω από τις κολώνες τις κατασκευής. Έτσι όλα τα φορτία της κατασκευής μεταφέρονται από τις κολώνες στα πέδιλα. Μία δοκός έχει συνήθως ύψος αρκετά μεγαλύτερο απ’ ότι το πάχος της. Για παράδειγμα μία τέτοια συνδετήρια δοκός μπορεί να έχει ύψος 1.00μ και πάχος 0.25μ. Η μέθοδος αυτή απαιτεί την μικρότερη δυνατή ποσότητα σκυροδέματος (Σχήμα 1).

 

2. πεδιλοδοκοί.

Σχήμα 2

Σε σχέση με τα απλά πέδιλα, οι πεδιλοδοκοί έχουν ένα πέδιλο που διατρέχει όλο το μήκος της συνδετήριας δοκού. Έτσι η διατομή της πεδιλοδοκού έχει σχήμα ανεστραμμένου Τ. Μ’αυτό τον τρόπο τα φορτία της οικοδομής μοιράζονται σε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια εδάφους. Έτσι η πίεση που ασκείται στο έδαφος είναι πολύ μικρότερη. Μ’αυτή τη μέθοδο θα χρειαστούμε περισσότερο μπετόν απ’ ότι με τα απλά πέδιλα (Σχήμα 2).

Σχήμα 3

3. γενική κοιτόστρωση ή Radier (γαλλική λέξη που προφέρεται: ραντιέ). Σ’αυτή την περίπτωση στηρίζουμε τις κολώνες της οικοδομής σε μία παχιά (0,60μ ή και περισσότερο) πλάκα από μπετόν αρμέ. Μ’αυτό τον τρόπο η επιφάνεια της γης πάνω στην οποία θα μοιραστούν τα φορτία των κολωνών είναι η μέγιστη δυνατή. Συνεπώς η πίεση που ασκεί η οικοδομή στη γή είναι η ελάχιστη δυνατή. Έτσι ο τρόπος αυτός είναι απαραίτητος όπου το υπέδαφος είναι μαλακό ή έχει νερά. Είναι ίσως φαινομενικά ο ακριβότερος τρόπος θεμελίωσης, αφού απαιτεί περισσότερο μπετόν από όλους τους τρόπους. Ωστόσο μ’αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε κάποιες οικονομίες, αφού το καλούπωμα που θα χρειαστεί είναι πολύ λιγότερο. Έτσι ο εργολάβος σας θα μπορέσει να σας δώσει μία καλύτερη τιμή για τα κυβικά αυτά. Επίσης μάλλον θα γλυτώσετε μ3 εκσκαφής, αφού δεν θα χρειαστεί να σκάψετε το ίδιο βαθειά. Θα γλυτώσετε επίσης το μπετόν του δαπέδου του υπογείου, αφού η ίδια η κοιτόστρωση θα είναι αυτό το δάπεδο. Ακόμα θα κερδίσετε χρόνο (7-10 ημέρες για μία μέση οικοδομή). Δεν θα χρειαστεί να μπαζώσετε τα πέδιλα. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε μόνωση κάτω από το δάπεδο του υπογείου (κροκάλα και νάϋλον). Καθώς τα εργατικά θα είναι λιγότερα, τα ένσημα επίσης θα είναι λιγότερα (Σχήμα 3).