Επιστροφή σε ΙΚΑ

Πως θα συμπληρώσω μια ΑΠΔ (δήλωση στο ΙΚΑ)?

Η συμπλήρωση μιας ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση), πράγμα που θα χρειαστεί να κάνετε κάθε μήνα για τον οποίο έχουν γίνει εργασίες στην οικοδομή σας, χωρίς να είναι “Πυρηνική Φυσική”, είναι ένας “πονοκέφαλος” που θα πρέπει να αντέξετε μέχρι να τελειώσει το έργο σας.

Θα προσπαθήσουμε να απαλήνουμε τον “πονοκέφαλο” αυτό δίνοντάς σας τις παρακάτω οδηγίες:

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να πούμε ότι είτε κάνετε τη δήλωση χειροκίνητα είτε ηλεκτρονικά, θα συμπληρώσετε τα ίδια περίπου πεδία. Δυστυχώς η ηλεκτρονική φόρμα είναι κακοφτιαγμένη. Έτσι (ενώ πολύ εύκολα θα μπορούσε) δεν βοηθάει καθόλου το χρήστη να τη συμπληρώσει ταχύτερα κι ευκολότερα. Για παράδειγμα, θα χρειαστεί να δηλώνετε το κατάστημα του ΙΚΑ όπου ανήκει το έργο σας, κάθε φορά ενώ έχετε ήδη επιλέξει έργο για το οποίο κάνετε τη δήλωση. Επίσης θα χρειαστεί να κάνετε κάποιους πολλαπλασιασμούς και προσθέσεις με το χέρι (και σ’ αυτό το σημείο προσέξτε τις στρογγυλοποιήσεις γιατί με ένα μικρό λάθος θα σας βγάζει ότι η δήλωση είναι λάθος και το μηχάνημα δεν θα την δέχεται) ενώ θα μπορούσε να τις κάνει η μηχανή αυτόματα.

Όπως και νά ‘χει, θα πρέπει να συμπληρώσετε όπως ακολούθως:

Πεδίο 21    τον αριθμό του υποκαταστήματος ΙΚΑ όπου ανήκει το έργο σας σε 3ψήφιο φορμά

π.χ. για τη Γλυφάδα Αττικής είναι 084, για την Αγ. Παρασκευή Αττικής είναι 076.

Στη συνέχεια όλα τα επόμενα πεδία, απαιτούν γνώση των στοιχείων του εργαζόμενου. Έτσι θα πρέπει να τα έχετε πάρει από τον ίδιον. Δεν θα αναφερθούμε στα πεδία που είναι προφανή αλλά μόνο σε όσα θα σας δώσουν δυσκολία.

Πεδίο 23    ΑΜΚΑ, συμπληρώστε τον αριθμό για κάθε εργαζόμενο.

Πεδίο 28    Στην ηλεκτρονική υποβολή βάλτε την ημερομ. γέννησης στο φορμά που ζητάει ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Εάν η μέρα ή ο μήνας είναι μονοψήφιος μην διανοηθείτε να παραλείψετε το μηδέν. Το μηχάνημα δεν θα σας συγχωρήσει τέτοιο λάθος.

Πεδίο 32    Συνήθως αυτό θα είναι μηδέν. Κανείς δεν θα έχει δουλέψει Κυριακάτικα. Άλλωστε απαγορεύεται.

Πεδίο 33    Για τεχνίτες βάλτε 933110, για βοηθούς 933120 και για ανειδίκευτους 933130

Πεδίο 34    Για τις περισσότερες περιπτώσεις το αφήνετε κενό. Αφορά ειδικές περιπτώσεις

Πεδίο 35    Για τις περισσότερες περιπτώσεις 781

Πεδία 36 και 37    Βάλτε τις ημερομηνίες της αρχής και του τέλους του μήνα για τον οποίο κάνετε τη δήλωση. Προσέξτε το φορμά. Για την ηλ. υποβολή, ισχύει ότι και με το πεδίο 28 παραπάνω. Δηλ. αν υποβάλετε για τον Μάϊο 2009 θα βάλετε 01/05/2009 και 31/05/2009 αντίστοιχα.

Πεδίο 38    Γενικά θα βάζετε 01 Τακτικές αποδοχές

Πεδίο 39    Τον αριθμό των ημερών που ο εργαζόμενος δούλεψε μέσα στην μήνα. Εδώ προσέξτε γιατί δεν μπορεί οι μέρες αυτές να είναι περισσότερες από τις εργάσιμες μέρες που είχε ο μήνας, εκτός κι αν ο εργαζόμενος χρειάστηκε να δουλέψει και Κυριακές και αργίες. Σ’ αυτή την περίπτωση το πεδίο 32 δεν θα είναι μηδέν.

Πεδίο 40    Ανάλογα με: α. την οικογενειακή κατάσταση (δηλ. παντρεμένος ή όχι), β. τον βαθμό εξειδίκευσής του (τεχνίτης, βοηθός ή ανειδίκευτος) και γ. τον αριθμό 3ετιών που έχει μαζέψει, ο εργαζόμενος, θα διαλέξετε από τον Πίνακα Ημερομισθίων Οικοδόμων και θα συμπληρώσετε εδώ το ημερομίσθιό του.

Πεδίο 41     Είναι το γινόμενο των πεδίων 39 και 40. Δηλ. Πόσες μέρες επί πόσο μεροκάματο.

Πεδίο 42     Εδώ θα βάλετε έναν από τους παρακάτω 6 αριθούς (διψήφιο όπως το αναφέρουμε) ανάλογα με το ποιά εργασία έκανε ο εργαζόμενος αυτό τον μήνα:

σκελετός (δηλ. οι καλουπατζήδες) 01,
τοιχοποιία (δηλ. οι χτίστες) 02,
επιχρίσματα (δηλ. οι σοβατζήδες) 03,
δάπεδα (δηλ. οι πλακάδες και οι πατωματζήδες) 04,
ελαιοχρωματισμοί (δηλ. οι μπογιατζήδες) 05 και
λοιπά (δηλ. συχνά τα παίρνουν οι καλουπατζήδες για τα μπετά του περιβάλλοντα χώρου, ή όπου αλλού χρειαστείτε) 06

Πεδίο 43     Θα το αφήσετε κενό στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι για ειδικές περιπτώσεις.

Πεδίο 44     Εδώ θα βάλετε το γινόμενο του πεδίου 41 επί το 0,1945. Δηλ. οι εισφορές του εργαζομένου είναι το 19,45% των αποδοχών του. Αν σας έχει δημιουργηθεί η απορία, και αυτές τις εισφορές θα τις πληρώσετε εσείς. Όπως με όλους τους εργοδότες του τις έχετε παρακρατήσει (δίνοντάς του το καθαρό ποσό) και ακολούθως τις καταβάλετε στο ΙΚΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο συντελεστής αυτός καθώς και εκείνος που θα χρησιμοποιήσετε στο επόμενο πεδίο, αλλάζουν κάθε τόσο.

Πεδίο 45    Αντίστοιχα με ότι κάνατε στο 44, τώρα θα πολλαπλασιάσετε το 41 επί 0,65266 για να βγάλετε τις εισφορές του εργοδότη. Δηλ. οι εισφορές του εργοδότη είναι το 65,266% των αποδοχών του εργαζομένου. Στρογγυλεύετε στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Πεδίο 46   Το άθροισμα των προηγούμενων δύο πεδίων. Στρογγυλεύετε στα δύο δεκαδικά ψηφία.

Αυτό το τελευταίο είναι και το ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσετε, δηλ. το άθροισμα των εισφορών του εργαζομένου (44) και των εισφορών του εργοδότη (46).

Όταν το έργο σας θα κοντεύει να φτάσει στο τέλος του, θα έχετε μάθει αυτή τη διαδικασία απ’ έξω!