Επιστροφή σε Προκατασκευή

προκάτ από μέταλλο (στραντζαριστό)

 

Σ’ αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται χαλύβδινοι κοιλοδοκοί μικρής διατομής (στραντζαριστά) για την κατασκευή του σκελετού και της τοιχοποιίας.

Ο τρόπος είναι ανάλογος με την προκατασκευή με ξύλινο σκελετό. Μ’αυτό τον τρόπου δεν απαιτούνται κολώνες καθώς όλα τα τοιχία είναι φέρονται.

Κατασκευάζονται από πυκνά σταντζαριστά (μεταλλικά) στοιχεία τοποθετημένα κατακόρυφα και ενωμένα με οριζόντια ή διαγώνια τοποθετημένα κομμάτια (διανομές). Τα οριζόντια και τα διαγώνια κομμάτια, ενισχύουν την αντοχή του πλαισίου που σχηματίζεται και επιπλέον εξασφαλίζουν την ακαμψία του σε πλάγιες δυνάμεις.

Αφού κατασκευαστεί ο σκελετός των τοίχων, επενδύεται με κάποιο υλικό.  Όπως και στην περίπτωση της ξύλινης κατασκευής (post and beam), η επένδυση των τοίχων μπορεί να είναι ηρακλίτης που ακολούθως θα σοβατιστεί.

Ο τρόπος αυτός δεν συναντιέται ακόμα αρκετά συχνά στην Ελλάδα.