Επιστροφή σε Τοιχοποιία

Γυψοσανίδες αντί για τούβλα στην τοιχοποιία?

Φυσικά! Η αντικατάσταση του τοίχου από τούβλα με τοίχο από γυψοσανίδα (μιλάμε κατ’αρχήν για τους εσωτερικούς μονούς τοίχους), μάλλον θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στο συνολικό κόστος της τοιχοποιίας.

Βρείτε πόσο κοστίζουν οι γυψοσανίδες στο “Τιμολόγιο της Οικοδομής“.
Βρείτε μαστόρους για γυψοσανίδες και ότι άλλο χρειαστείτε για να χτίσετε το σπίτι σας στο “Που θα βρώ …
Διαβάστε λεπτομερή κοστολόγηση του τοίχου από τούβλα στις Κοστολογικές Μελέτες.

Σκεφτείτε τα εξής:

– Εκτός από το κόστος των ίδιων των τούβλων και των υλικών της λάσπης που τα ενώνει, κάθε μ² τοίχου από τούβλα επιβαρύνεται με 2/3 του τρέχοντος μέτρου σενάζ σε εργατικό και υλικό. Δηλ. ένας τοίχος από τούβλα που τρέχει για 10μ κι έχει ύψος 3μ, θα έχει 2 σενάζ (συνήθως ένα σενάζ στο 1.20 από το έδαφος κι άλλο ένα στα 2.20), ήτοι 20 μέτρα σενάζ.

– Το σύνολικό κόστος κατασκευής των τοίχων από τούβλα, επιβαρύνεται με ένσημα.

– Ωστόσο ο τοίχος από τούβλα για να γίνει συγκρίσιμος με έναν τοίχο από γ/σ, θα πρέπει να σοβατιστεί στις 2 πλευρές του. Συνεπώς επιβαρύνεται με 2 μ² σοβατίσματος (εργατικό και υλικό) και με τα αντίστοιχα ένσημα. Οι γ/σ δεν έχουν ένσημα!

– Ο τοίχος από τούβλα θα έχει (γενικά) λίγο μεγαλύτερο πάχος από ότι ο ίδιος τοίχος από γ/σ. Επομένως οι τοίχοι από γ/σ μπορούν να αυξήσουν τους διαθέσιμους χώρους.

– Η ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση θα γίνει χωρίς κομπρεσέρ και θα παράγει πολύ λιγότερα μπάζα σε τοίχους από γ/σ. Τα μπάζα, έχουν επίσης κόστος. Χρειάζεται εργατικά για να γεμίσει ένας κάδος και η ενοικίαση και αποκομιδή του στοιχίζει περισσότερο από 1΄20 ευρώ σήμερα.

– Ο τοίχος από τούβλα επιβαρύνει την κατασκευή με μεγαλύτερα νεκρά φορτία.

– Ένας μονός τοίχος από τούβλα (όπως συνήθως κατασκευάζονται οι εσωτερικοί τοίχοι) δεν έχει καμμία δυνατότητα θερμο-ηχομόνωσης. Στον τοίχο από γ/σ, οι δυνατότητες για μόνωση είναι απεριόριστες.

– Ένας τοίχος από γ/σ είναι ευκολότερο ν’αλλάξει θέση (αν κάτι τέτοιο χρειαστεί στο μέλλον).

Γύψινες διακοσμήσεις, Γύψινα στοιχεία

Αποτελούν την μοναδική επιλογή για μια τελείως ιδιαίτερη αισθητική που θα μπορούσε να πρσομοιάσει αρχαία ελληνική ή ρωμαΪκή ή οτιοδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Συχνά για επαγγελματικούς χώρους που μπορεί να έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, οι γύψινες διακοσμήσεις είναι μονόδρομος. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος για να φτιάξεις λ.χ. το παλάτι του βασιλιά Μίνωα, θα στοίχιζε αρκετές φορές …