Επιστροφή σε Χτίζοντας

Χωματουργικά

Τελειώσατε λοιπόν με την διαδικασία της άδειας και είστε πλέον ο ευτυχής κάτοχος μιας άδειας οικοδομής για το οικόπεδό σας. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής και πρώτη απ’ όλες είναι τα χωματουργικά.

Πρώτη δουλειά είναι το χάραγμα του σκάμματος. Για να δουλέψει ο εργολάβος μπετόν (που θα ακολουθήσει) θα πρέπει να έχει ένα μέτρο διαθέσιμο χώρο από το σημείο που πέφτει μπετό. Χρειάζεται αυτό το χώρο για να μπορέσει να καλουπώσει (το καλούπι καταλαμβάνει χώρο) και για να χωράει να κινείται ο ίδιος και το προσωπικό του. Έτσι χαράζουμε το σκάμμα ένα μέτρο περίπου πιο έξω από τα πέδιλα των θεμελίων μας. Η χάραξη του σκάμματος δεν απαιτείται να είναι μεγάλης ακρίβειας (10 εκ. πάνω ή κάτω δεν θα κάνουν μεγάλη διαφορά). Έχει βέβαια σημασία να μην είναι στο διπλανό οικόπεδο. Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο λάθος, είναι κάτι που έχει γίνει. Εάν δεν υπάρχουν κάποια σταθερά και αμετακίνητα σημεία που να οριοθετούν το οικόπεδό σας, θα είναι καλό ένας τοπογράφος να τα βάλει, για να αποφύγουμε τέτοια επικίνδυνα λάθη. Εάν είμαστε βέβαιοι για τα όρια του οικοπέδου μας τότε είναι πιθανώς καλύτερα να αφήσουμε τις υπηρεσίες του τοπογράφου για αμέσως μετά την εκσκαφή και το μπετό καθαριότητας. Τότε είναι –κατά τη γνώμη μας- πολύ συνετή κίνηση η οριοθέτηση της οικοδομής μας με απόλυτη ακρίβεια από ένα τοπογράφο.
Εκτός από το περίγραμμα της εκσκαφής ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι και το βάθος της εκσκαφής. Αυτό προκύπτει από τη στατική μελέτη και το ορίζει ο μηχανικός. Σημειώνουμε ότι το κόστος της εκσκαφής εξαρτάται συνήθως από τα κυβικά μέτρα της εκσκαφής (δηλαδή εμβαδόν εκσκαφής Χ βάθος εκσκαφής). Εάν γίνει λάθος και σκάψουμε λιγότερο αυτό διορθώνεται εύκολα καθώς θα πρέπει απλώς ο χωματουργός να σκάψει λίγο ακόμα. Εάν γίνει το αντίθετο λάθος και σκάψουμε περισσότερο, τότε θα πρέπει ή να μεγαλώσουμε το ύψος του υπογείου, ή το ύψος της θεμελίωσης, ή αν μιλάμε για σημαντικό λάθος να μπαζώσουμε. Η τελευταία επιλογή είναι η χειρότερη γιατί δεν είναι επιθυμητό να χτίσουμε πάνω σε μπάζωμα. Αντίθετα η εκσκαφή μας θα πρέπει να «ταμπανιάρει» σε υγιές υπόστρωμα. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανικός μας θα πρέπει να παραλάβει το σκάμμα πριν αφήσουμε τον χωματουργό να φύγει από το έργο. Στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί γεωτεχνική μελέτη, ενδέχεται το υπόστρωμα που θα αποκαλύψει το σκάμμα, να αναγκάσει τον μηχανικό μας σε αλλαγή του τρόπου θεμελίωσης. Συνήθως εάν τα χώματα στην περιοχή είναι γνωστά και ο χωματουργός ή/και ο μηχανικός τα γνωρίζουν, δεν γίνεται η δαπάνη της γεωτεχνικής μελέτης και βέβαια σ’ αυτή την περίπτωση είναι απίθανο να υπάρξουν εκπλήξεις. Ο μηχανικός θα εξετάσει τα τοιχώματα του σκάμματος για υγρασίες, κάτι που θα επηρεάσει το είδος της υγρομόνωσης που θα γίνει στα τοιχία του υπογείου μας.

Βρείτε χωματουργούς στο “Που θα βρώ …

Μία σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την διάρκεια της εκσκαφής είναι το πόσα χώματα θα φύγουν και πόσα θα χρειαστούν για μπάζωμα των τοιχίων του υπογείου μας αργότερα και συνεπώς δεν θα πρέπει να φύγουν από το έργο, και τέλος τα χώματα που θα μείνουν που θα εναποτεθούν. Ο εργολάβος μπετού που θα ακολουθήσει, χρειάζεται κι αυτός χώρο για να ακουμπήσει τα δικά του εργαλεία (καλούπια, ξυλεία κλπ), αλλά επί πλέον θα πρέπει να υπάρχει και χώρος για πρέσες μπετού, βαρέλες και φορτηγά που θα φέρουν τον οπλισμό (σίδερα). Συνήθως όταν ξεκινάμε μία εκσκαφή έχουμε βρει και τον εργολάβο μπετού οπότε μπορούμε να του ζητήσουμε να έρθει και να πει αυτός στον χωματουργό που μπορεί να αφήσει τα χώματα.
Χαρακτηριστικά μιας καλής εκσκαφής είναι τα όσο πιο καθαρά, ευθύγραμμα και κατακόρυφα ριζοκόμματα καθώς και το όσο πιο οριζόντιο και επίπεδο ταμπανιάρισμα. Ριζοκόμματα είναι οι κατακόρυφες πλευρές του σκάμματος και ταμπάνι ονομάζεται το δάπεδο του σκάμματος. Μην περιμένετε και θαύματα, αφού έχουμε να κάνουμε με χώμα ανακατεμένο με πέτρες. Συχνά σκάβεις σε ένα σημείο και κατακρημνίζεται το διπλανό. Ενδέχεται το υπόστρωμα να είναι σκληρό και να μην είναι δυνατό να σκαφτεί με τσάπα (το συνηθέστερο εργαλείο για σκάψιμο). Σ’ αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να έρθει ένα σφυρί για να σπάσει την πέτρα. Παρακάτω κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα συχνότερα είδη των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σ΄ αυτές τις εργασίες.
Οι χωματουργικές εργασίες δεν τελειώνουν με το σκάμμα της οικοδομής μας. Ο χωματουργός θα ξαναέρθει για να μπαζώσει μία ή δύο ακόμα φορές, αλλά και όταν η οικοδομή μας θα κοντεύει να τελειώσει μάλλον θα τον ξαναχρειαστούμε για να διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο, να μας στρώσει κηπευτικό χώμα κ.α..