Επιστροφή σε ΙΚΑ

Ημερομίσθια Οικοδόμων για το ΙΚΑ, από 18-7-2009

Τα ισχύοντα σήμερα ημερομίσθια οικοδόμων έχουν όπως ο παρακάτω πίνακας.

Σημειώνουμε ότι η alpha6.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατάει ενήμερους τους αναγνώστες της προσθέτοντας τα νέα ημερομίσθια όταν αυτά αλλάξουν.

Ωστόσο, δεν μπορεί να έχει καμμία ευθύνη αν για οποιονδήποτε λόγο δεν ενημερωθεί έγκαιρα για αλλαγές.