Επιστροφή σε Προκατασκευή

προκάτ από μπετό

τοιχίο έτοιμο με τα ανοίγματά του

τοιχίο προκάτ έτοιμο με τα ανοίγματά του

Σ’αυτό το είδος της προκατασκευής, ξεκινάμε και πάλι από μία βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν έχουμε υπόγειο, κι αυτό θα χρειαστεί να γίνει με τον ίδιο τρόπο (επί τόπου χυτό οπλισμένο σκυρόδεμα).

Παράλληλα, τα τοιχία και οι πλάκες προκατασκευάζονται στο εργοστάσιο και έρχονται στο έργο, όπου με τη χρήση τηλεσκοπικού γερανού τοποθετούνται και συναρμολογούνται. Η σύνδεση των διαφόρων κομματιών γίνεται με τη χρήση κάποιου συνδετικού κονιάματος. Στα προκατασκευασμένα τοιχία και πλάκες έχει τοποθετηθεί ήδη η υδραυλική και ηλεκτρική προεγκατάσταση.