Επιστροφή σε σύμμεικτη κατασκευή

Σύμμεικτη και Κλασσική

Σε σχέση με μία κλασσική κατασκευή, στη σύμμεικτη κατασκευή αντικαθιστούμε τις κολώνες και τις δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κολώνες και δοκούς από χάλυβα διατομής -συνήθως- Η.

Αυτή είναι και η βασική διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους.

Στην παραπάνω εικόνα ο σκελετός στ’ αριστερά είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ στα δεξιά βλέπουμε τις κολώνες και τα δοκάρια (κόκκινα) να έχουν γίνει από δομικό χάλυβα (συνήθως διατομής Η).

Σε μία σύμμεικτη κατασκευή, κατασκευάζουμε πρώτα το υπόγειο (αν υπάρχει) και τη θεμελείωση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην συνέχεια σηκώνουμε τον μεταλλικό σκελετό (κολώνες και δοκάρια) και ακολούθως καλουπώνουμε και σκυροδετούμε τις πλάκες.

Είναι δυνατόν οι πλάκες να μην καλουπωθούν με ξύλα που μετά τη σκυροδέτηση θα αφαιρεθούν, αλλά να τοποθετηθεί λαμαρίνα (τραπεζοειδής) που πάνω της θα χυτευθεί το μπετόν. Σ’ αυτή την περίπτωση η λαμαρίνα θα παραμείνει μόνιμα σ’αυτή τη θέση. Το μειονέκτημα είναι ότι από την κάτω πλευρά θα χρειαστεί σχεδόν σίγουρα μία ψευδοροφή από γυψοσανίδες. Με όλα αυτά το κόστος θα ανέβει.