Επιστροφή σε Χτίζοντας

Πως? Γενικά …

Μία κατασκευή μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα:

i. Με το είδος του σκελετού, που μπορεί να είναι από:
  • A. οπλισμένο σκυρόδεμα
  • B. μεταλλικά στοιχεία
  • Γ. ξύλινα στοιχεία
  • Δ. φέρουσα τοιχοποιία
ή    Ε.  έναν συνδυασμό από τα παραπάνω.

 

ii. Με τον τρόπο διαχείρισης του έργου:
  1. αυτεπιστασία,  ή
  2. ανάθεση σε εργολάβο με το κλειδί στο χέρι.
 
 
iii. Τέλος, κατασκευαστικά μπορεί να ακολουθηθεί η μέθοδος:
– της προκατασκευής, ή
– της επί τόπου κατασκευής
 
 
Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα ακολουθήσετε, γλυτώστε χιλιάδες ευρώ κάνοντας από την αρχή σωστό Προϋπολογισμό.