Ολίσθηση της τιμής του Οικοδομικού Χάλυβα, 28-1-2009

Μικρή ολίσθηση της τιμής του Οικοδομικού Χάλυβα έχει προκαλέσει η μείωση της ζήτησής του.

Επαληθεύοντας τις προ 2 εβδομάδων πληροφοριές μας, η σημαντικά μειωμένη ζήτηση για οικοδομικό χάλυβα, προκαλεί συμπίεση των τιμών.

Η εκτίμησή μας για την παραπέρα πορεία της τιμής του χάλυβα, είναι ότι δύσκολα θα μειωθεί περισσότερο. Ενδεχομένως να κρατηθεί σ’αυτά περίπου τα επίπεδα για το μεσοπρόθεσμο μέλλον, αλλά καθώς θα τίθενται εκτός αγοράς οι πιο αδύνατες μονάδες, θα αρχίσει η τιμή του να ξανα-ανεβαίνει σε λογικότερα για την εποχή μας επίπεδα.

Για την ώρα η κατάσταση είναι “ο παράδεισος του ιδιοκτήτη που θέλει να χτίσει”, αφού οι τιμές του οικοδομικού χάλυβα είναι σε επίπεδα που είχαμε να δούμε εδώ και 3,5 χρόνια.