Μετατροπές μονάδων – Unit conversions

Μετατρέψτε από μέτρα σε πόδια και ίντσες, κι άλλα βασικά μεγέθη,

Convert feet and square feet to meters and other basics 

Kάποια βασικά προς το παρόν κι αν χρειαστεί αργότερα (αν μας το ζητήσετε) θα προσθέσουμε κι άλλα:

1km = 0,6213 mile
1m = 3,28ft = 1,094yd
1cm = 0,39in

1km² = 0,386 mile²
1m² = 10,7639 ft²
1cm² = 0,155 in²

1m³ = 35,3147 ft³

1 hectare = 10.000 m²

1 acre = 4.047  m² ≈ 4 στρέμματα
————————
1cm = 10mm
1m = 100cm
1km = 1000m
===================

1in = 2,54cm
1ft = 0,3048m
1yd = 0,9144m
1mile = 1,61km
————————

1ft = 12 in
1yd = 3 ft
1mile = 1760yd
===================

C°  =  5 * (F°-32) / 9

F°  =  (9 * C° / 5) + 32