Κολωνοσίδερα οπλισμού σκυροδέματος, βάρος ανά m

Βάρος ανά μέτρο μήκους για σίδερα οπλισμού σκυροδέματος